Lơ lửng/ Kamchatka flounder

Mùa: Mùa thu đến mùa đông

Cá biển Phía bắc đông bắc, phía bắc biển Nhật Bản. Phía tây biển Pyi tang.

Vảy yếu, nhỏ và dễ dàng để có. Da mỏng và mỏng. Xương mềm.
Màu trắng đục. Rất mềm mại và chứa rất nhiều chất béo. Ngay cả thông qua nhiệt, nó sẽ không cứng lại, chất béo sẽ hóa lỏng và đi ra.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này