Talako/Cod roe

Mùa: Từ tháng 12 đến đầu mùa xuân

Buồng trứng của Suksodara

Bởi vì thời gian đánh bắt cá ở Suktodara là khoảng tháng 11 đến tháng 1.Đó là thời gian này trong năm.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này