Cua hoàng đế / Cua hoàng đế đỏ

Mùa: Thu sang đông 

Vừa mới lột xác, còn nhiều nước, được đóng gói, ăn ngon từ mùa thu sang mùa đông.
Chủ yếu ăn cơ chân. Vỏ không cứng lắm. Bạn có thể lấy một thân hình que giống như một bó sợi bông dày xoắn lại.
Có một hương vị giống như cua ở đó, và nó có một hương vị rất cân bằng.
Cua huỳnh đế hầu như không có miso (gan và tụy), con bên trong ngon nhưng con bên ngoài thì dở.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này