Xin vui lòng liếm / Slime flounder, Slime duy nhất

Hai mươi bốn: Cuối mùa thu đến đầu mùa hè năm sau

Nghề cá rất quan trọng ở Hokkaido, Sanriku, và các nước bình thường ở phía Thái Bình Dương.

Cá lớn, kích thước càng cao, lô hàng càng cao, lô hàng càng lớn, kích thước của mako càng cao, kích thước của cá càng cao.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này