Hatahata/japanese sandfish

Mùa: Thay đổi theo khu vực. Núi âm u là mùa xuân. Phía biển Nhật Bản ở phía đông bắc từ mùa thu đến mùa đông. Hokkaido từ mùa thu đến đầu mùa đông

Đây là một loài cá nhỏ dài khoảng 20 cm, nằm dọc theo lưu vực lạnh, có các nhóm ở phía bắc và phía tây biển Nhật Bản, cũng như Hokkaido.

Mùa thay đổi theo khu vực. Núi âm u là mùa xuân. Phía biển Nhật Bản ở phía đông bắc từ mùa thu đến mùa đông. Hokkaido từ mùa thu đến đầu mùa đông
Hokkaido, phía biển Đông Bắc Nhật Bản và mùa núi âm tính khác nhau.
Không có vảy. Da mỏng và dễ rách. Xương mềm.
Ngay cả khi nhiệt đi qua màu trắng, nó sẽ không cứng lại. Tránh xa tôi ra

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này