Bạch tuộc

Mùa: Tháng 12 đến tháng 1

Hokkaido cũng là nơi hạ cánh tốt nhất của bạch tuộc ở Nhật Bản.
Bạch tuộc Thái Bình Dương khổng lồ sinh sống ở Biển Nhật Bản và Biển Okhotsk, chiếm 70% số lượng các loài đổ bộ vào Hokkaido.

Bạch tuộc luộc (nước tương, kiểu Galicia, v.v.), ninh (bạch tuộc rim, cà chua, ninh mềm), sashimi, tempura, nướng dầu ô liu

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này