Vacasagi/Japanese smelt

Mùa: Mùa đông
Trong thời kỳ lạnh, trẻ em đang ở trong tình trạng giá cao và rất phổ biến.
Tôi hầu như không quan tâm. Có thể duy trì một vòng tròn.
Vảy rất mỏng, hầu như không quan tâm, da cũng rất mỏng. Xương cũng mềm mại.
Ngay cả thông qua nhiệt, nó sẽ không cứng lại.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này