/ Broadbanded thornyhead

Mùa:Từ tháng 11 đến tháng 5

Chiều dài từ 15 cm đến 30 cm. Bị bắt ở Biển Hodke, Hokkaido. (cũng từ các quận khác)

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này