Hàu / hàu lột vỏ

Mùa: Cuối mùa thu đến mùa hè. Hương vị giảm xuống khi sinh sản đến gần

Lượng hàng về từ tháng 10 đến tháng 3 rất lớn. Có sẵn quanh năm trong những năm gần đây.

Nó có một hương vị phong phú. Nó không có nhiều kết cấu và có một thói quen độc đáo, được ưa thích hơn.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này