Tôm sọc Bắc Hải/Hokkai shrimp

Mùa: Mùa hè bắt đầu vào giữa tháng 6 và mùa thu bắt đầu vào giữa tháng 10 trong khoảng hai tuần

Vịnh Higashi, Vịnh Kamashi-Aomson, phía Thái Bình Dương hokkaido và dọc theo bờ biển Biển Ohotske.

Mùa đánh bắt cá là đầu mùa hè.
Ăn sống là ngon, nhưng ngọt ngào và hương vị rất mỏng.
Nấu nó, hương vị của tôm tăng lên.

Đây là một bài thơ gió mùa hè ở phía đông Hokkaido và là một nguồn tài nguyên du lịch quan trọng.
Tôm Hokai luộc (tôm đảo Bắc Hải) có vị tương đối địa phương và hiếm khi được phân phối.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này