Cá hồi / Kokanee

Mùa: Mùa xuân đến đầu mùa hè

Hồ Akan ở Hokkaido và hồ Chimikep của hệ thống sông Abahirich được phân bố tự nhiên. Cấy ghép vào hồ Chi Châu bên trong đường, hồ Qu dốc, hồ Động Gia, hồ Dole, hồ Ma Chu, v.v.

Mùa từ mùa xuân đến đầu mùa hè
Vảy rất mỏng và dễ dàng tháo ra. Da cứng và cứng.
Cá hồi có màu trắng hồng, ngập nước. Khi nướng, nó rất mạnh mẽ và có vị ngon.
Thật không may, độ tươi giảm nhanh chóng. Mùi cá nước ngọt không bắt đầu.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này