Thời kỳ/Toki salmon

Mùa: Mùa xuân đến mùa hè

Về cơ bản, cá hồi là một loại đánh bắt đẻ trứng vào mùa thu, nhưng điều đó có nghĩa là cá hồi chưa trưởng thành từ mùa xuân đến đầu mùa hè. "Thời gian" là mùa đánh bắt cá, vì vậy điều này "cá hồi có thể được đánh bắt mà không biết thời gian".
Từ mùa xuân đến đầu mùa hè, ở Bắc Đại Dương, từ mùa xuân đến đầu mùa hè, nó còn được gọi là Tokyi Cilaz.

Từ mùa xuân đến mùa hè, bây giờ là mùa.
Vảy mỏng và mỏng, rất khó để kéo. Chưa trưởng thành, chất béo, đỏ yếu. Cá hồi màu hồng
Xương mềm và da mềm hơn đậu bắp.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này