Cá bơn vây

Mùa: từ mùa hè đến mùa thu

Tất cả các bờ biển của Hokkaido (chủ yếu ở bờ biển Thái Bình Dương), tỉnh Aomori-tỉnh Ibaraki Bờ biển Thái Bình Dương, tỉnh Aomori-tỉnh Shimane Bờ biển Nhật Bản.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này