Hội đồng quản trị, hộp / Sea urchin

Mùa: Tháng 6 đến tháng 9

Nhiều "ván gỗ" và "hộp" sử dụng Miyovan thay vì chất đông máu để duy trì hình dạng.Sắp xếp gọn gàng trên ván gỗ.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này