/Cherry salmon

::

2236
47
()

Các vảy nhỏ và yếu và dễ dàng để có; da dày và mạnh; xương mềm; xương mỏng là ở các bộ phận khác ngoài đẫm máu; cái gọi là cá hồi hồng, không thắt chặt cứng qua nhiệt; và hương vị và mùi độc đáo của salmonaceae.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này