Cua lông

Thời gian:


Nó hầu như không đỏ.
Tôi thích lộn xộn hơn.
Đối với gan và tuỵ (tuyến tụy không độc lập và nhập vào gan).
Cơ thể nhỏ hơn cua vua và vân vân, thiếu ý thức về sức nặng, nhưng vị ngọt rất mạnh.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này