Nước biển mờ nhạt/ Sea urchin

Mùa: Tháng 6 đến tháng 9

"Nước muối" là nước muối được lấy ra khỏi vỏ được nhúng vào nước muối tương đương với nước biển.Nó thường được bán trong các thùng nhựa, nhưng một số trong chai sữa. Nó được đặc trưng bởi hương vị trực tiếp.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này