Tôm mẫu đơn/Botan shrimp

Mùa: Từ mùa thu đến mùa xuân.

Ở biển Nhật Bản, Hokkaido và những nơi khác, thường được gọi là tôm nút có rất nhiều tôm nút, chủ yếu ở phía Thái Bình Dương.

Về cơ bản, mùa từ mùa thu đến mùa xuân, giống như mùa đánh bắt cá.
Vỏ mỏng và hơi ẩm ướt. Ngay cả thông qua nhiệt, nó sẽ không co lại quá nhiều. Hương vị ít hơn và ngọt ngào.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này