Điểm số lớn / Angry rockfish

Mùa: Mùa thu đến mùa xuân

Đây là loài cá đắt nhất hiện nay, sac lát cá trong các cửa hàng bách hóa và hàng ngàn yên khác.
Nói chung là đun sôi, đốt muối, v.v

Phía Thái Bình Dương về phía bắc vịnh Saga, Hokkaido, Quần đảo Kumashima, Núi Hoàng đế

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này