Sebastes vulpes Doderlein

Mùa: Đông đến xuân

Ở miền nam Hokkaido, nó được gọi là "Mazoi" cùng với Tanukimebaru (Tanukimebaru và Kitsunemebaru có thể là cùng một loài). Ngay cả ở vùng Kanto, tên được sử dụng ở Hokkaido cũng thường được sử dụng.
Nó được coi là ngon nhất theo nghĩa nó là đại diện của đậu nành.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này