Stripe/Three striped rockfish

Mùa: Mùa từ mùa thu đến mùa đông

Trên toàn bộ Hokkaido, dọc theo bờ biển Nhật Bản từ tỉnh Aomson đến tỉnh Akita

Từ mùa đông đến mùa xuân, khu vực Kamtong cũng mua cùng nhau.
"Có" là tên gọi chung của chi Casagommebal ở phía bắc.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này