Màu xanh Xám sinh

Mùa Thu đến cuối mùa xuân

Nhất của họ đang bị bắt ra bờ Biển quy mô lớn ở đông Hokkaido

Nó là một con cá lớn với năng suất tốt, và nó có thể được sử như một món ăn nồi thịt trắng mà không có thói quen

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này