Bưu chính Việt Nam- Nhật Bản

[Việt Nam] Cool EMS (hiện không chạy)

Trọng lượng
L (lớn)
M (trung bình)
S (nhỏ)
2.0kgCho đến khi
¥10,500
¥8,900
¥4,800
3.0kgCho đến khi
¥11,300
¥9,700
¥5,800
4.0kgCho đến khi
¥12,900
¥10,500
¥6,800
5.0kgCho đến khi
¥13,700
¥11,300
¥8,100
6.0kgCho đến khi
¥14,500
¥12,900
¥8,900

 

BoxKích thước*

 

L (lớn)

M (trung bình)

S (nhỏ)

Làm lạnh (4độ10độ)
Lên đến 6 kg

Chiều dài 51 cm

Chiều rộng 38 cm

Chiều cao 20 cm

Chiều dài 36 cm

Chiều rộng 28 cm

Chiều cao 22cm

Chiều dài 30 cm

Chiều rộng 23 cm

Chiều cao 15 cm