Chi phí vận chuyển gói điện tử Đài Loan

Gửi thư thông thườngLên đến 2 kg.

690 yên.